Kriskommunikation i Sociala Medier 5 tips

För dig som är ansvarig för kriskommunikation i sociala medier är det viktigt att komma förberedd. En kris i sociala medier får lätt spridning och utan en tydlig plan kan den lätt växa sig övermäktig. I det här inlägget delar vi med oss utav fem tips på hur du kan förbereda dig.

  1. Upprätta riktlinjer och ansvarsområden

Undvik förvirring genom att på förhand upprätta riktlinjer för vem som ansvarar för kommunikationen i sociala medier under en krissituation. Oron och osäkerheten kommer att vara stor när krisen är ett faktum, ha tydlig rollfördelning på vad var och en ska göra

  1. Bevaka och delta i diskussionen

Uppdatera era omvärldsbevakningar och delta i de diskussioner som förs om krisen – även i kanaler där ni saknar en egen närvaro. En kris är sällan avgränsad till endast era egna kanaler. Genom att delta där diskussionerna sker visar ni engagemang för era intressenter och för frågan

  1. Skapa trovärdighet som avsändare

Trovärdighet är avgörande för att era intressenter ska hysa tilltro till den information ni vill förmedla. Inlägg från verifierade konton i sociala medier tillskrivs högre tillförlitlighet, liksom inlägg från konton med många följare.

  1. Uppdatera ofta – men inte på bekostnad av kvalitet

Förekom negativ publicitet genom att vara först med att rapportera om vad som inträffat. Ge därefter löpande uppdateringar om hur ni hanterar situationen. Men låt inte det snabba tempot i sociala medier resultera i att ni tummar på inläggens kvalitet – då riskerar ni att publicera information som är bristfällig, missvisande eller direkt felaktig. Faktagranska och korrekturläs innan ni publicerar; var inte rädda för att upprepa redan kommunicerad information.

  1. Identifiera och korrigera felaktiga påståenden

Bevaka det som sägs om krisen i olika kanaler och bemöt felaktiga eller missvisande inlägg med fakta. En överhängande risk vid alla kriser är att ryktesspridning uppstår vilket inte sällan är ett resultat av att den officiella informationen är bristfällig eller rent utav obefintlig.

Behöver du uppdatera riktlinjerna för din organisations krishantering i sociala medier? Kontakta oss för utbildning eller rådgivning

Vi samarbetar med InfoMediaTech

Vi samarbetar med InfoMediaTech där vi kan koppla på deras utbildningar på våra coachingpaket, så att vi kan leverera bra utbildning till våra kunder.Social-Media-Marketing-Strategy

För att bli framgångsrik med att filma behövs både kreativitet och strategi. Bli regissör och ta kontroll över ert varumärke, vilka ni är, hur ni uppfattas och hur ni vill upplevas, internt samt externt.

Nu finns vi på 2 orter med denna utbildning

http://www.kurser.se/utb…/filma-bli-din-egen-regissor-350953

 Sociala medier tar inte semester

Ledighet och avkoppling hägrar. Då kan det vara lockande att sätta upp skylten »semesterstängt« även i de sociala medierna. Men gör du det kan du missa gyllene tillfällen till affärer.

Vi svenskar lägger väldigt mycket tid på sociala medier, särskilt när vi är lediga. Det gäller förstås också dina kunder. Därför är det inte läge att låta närvaron i sociala medier gå på sparlåga under semestern. Tvärtom finns det många möjligheter för den som satsar lite extra. Det menar sociala medier-konsulten Annica Thorberg som driver företaget Marketinghouse.
– Det är när vi är lediga och avslappnade vi har tid att fundera på framtiden. Vi planerar vad vi ska göra under våren, vilka aktiviteter vi ska satsa på och så vidare.
– Då surfar vi också runt bland olika leverantörer, läser inlägg och ställer frågor i något företags sociala medier, eller tar kontakt via Linkedin.sociala-medier

Det är fortfarande få företag som utnyttjar den här möjligheten, och förvånande nog är det ofta de stora företagen som är sämst på att hålla de sociala kanalerna levande under semestern, enligt Annica Thorberg.
– Jag följer många stora företag och jag ser ju att det inte händer något på sommaren, vilket är rätt anmärkningsvärt. Framför allt på Linkedin – många stora företag har fortfarande ingen strategi för hur de ska jobba på Linkedin.
Det öppnar möjligheter för mindre företag som då har större chans att synas.
– De som är aktiva på semestern – skriver intressanta saker på Linkedin, skickar ut nyhetsbrev och kanske redan under sommaren bjuder in till seminarier som hålls i slutet av augusti eller september – får mycket mer uppmärksamhet.

Vi lyssnar på vad marknaden vill ha

Vi  drar nu igång Social Media Coach. Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen och har en hel del pusselbitar kvar som ska falla på plats. Men så mycket är klart att vi kan börja prata om det och börja marknadsföra det.

Social Media Coach – vi hjälper företag med hitta rätt med sociala medier. Det finns ett enormt sug på marknaden efter kompetens på sociala medier och fler och fler företag har insett att detta är något som man inte kan blunda för. Vi hjälper företag med att göra en nulägesanalys och inventering av vilken kompetens samt vilka verktyg och aktiviteter som behövs för att effektivt kunna arbeta med sociala medier. Man kan uttrycka det som om vi erbjuder hjälp till självhjälp. I slutänden är det företagen själva som måste arbeta aktivt med sociala medier, men vi kan ge er de bästa tänkbara förutsättningarna i form av kompetensutbildning, råd och stöd.

Jag tror stenhårt på detta, och jag vill göra det här. Frågan är: vill företagen?

3 tips

1. Don’t Be an Island

If you’re planning a social campaign that’s not connected to the rest of your communications, marketing and media plans, then rethink it. Traditional and digital media need to support an integrated campaign that has social media at its core.

2. It’s a Brave New World — Accept It

Don’t try to approach, execute or measure campaigns or strategies like traditional planners. More data is available than ever. The opportunity now is to connect through two-way communications with your customers across devices and media, and to time your messages accordingly. Your content can, should and will be your ad. Is it strong enough to break through the clutter?

3. Listen Up — and Not Just at the End of the Campaign

Social listening can and should impact planning, execution, optimization and results measurement. Automated tools and reliance upon technology is not enough. True value from listening data comes from your analysts, so make sure they are involved and prioritize what you are listening for, how you are going to capture it and how you are going to share the results.

Antalet ”Gillare” är ingen framgångsfaktor

I mitt arbete som internetstrateg, social media coach och föreläsare hör jag ganska ofta om företag som försöker sälja sina ”jag kan se till att ni får [stoppa in valfri väl tilltagen siffra tagen rakt i luften utan relevans här] gillare på en vecka till er facebook sida”. Och tyvärr hör jag även om alla de gånger som de faktiskt lyckas mina säljknep. Det gör mig lika arg och besviken varje gång. Arg på de lycksökare som skor sig på osäkerheten och okunskapen om sociala medier som många företag har. Men också arg på företagen som går på det, för var är skillnaden i målgrupp på facebook jämfört andra medier? För inte köper du mediautrymme hej vilt i alla andra kanaler utan att tänka på vem som är målgrupp? Varför då göra det på facebook.

Detta är ett inlägg som hämtats från Reklam2-bloggen som drivs av Leif Kajrup. Läs hela inlägget på www.reklam2.se/2012/05/kvantitet-ar-inte-battre-an-kvalitet/